WAT IS EEN BROWNFIELD?

Een brownfield is een onderbenutte site die niet  tot herontwikkeling komt omwille van complexe randvoorwaarden, zoals bodemverontreiniging, versnipperde eigendomsstructuur, hoge sloopkosten, erfgoed-waarden, ….

 

Praktijkvoorbeelden van herontwikkelingen van brownfields, klik op de link hieronder :

De Oude Gasfabriek in Lier
Watt/ Watt the Firms Gent 
Hertogensite in Leuven