Concert Hall - Los Angeles

architect Frank Gehry

MASTERCLASS

TIJDELIJK GEBRUIK VAN VERLATEN SITES

 

De Brownfield Foundation organiseert in 2019 een aantal masterclasses. Bij deze masterclasses is het de bedoeling om in kleine groep, maximum 15 deelnemers, voorbeelden te bespreken.

Een eerste masterclass zal gewijd worden aan tijdelijke gebruik van te herontwikkelen sites. Deze masterclass wordt mede-georganiseerd door Emma Tytgadt, van de dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent; zij heeft reeds tal van tijdelijke invullingen begeleid.  LINK Stad Gent

Daarnaast zullen volgende experts aanwezig zijn:

  • Eddy Wille (OVAM): tijdelijke invulling - middellange termijn ( stortplaatsen)

  • Wim Van Asschot (Departement Omgeving): tijdelijke omgevingsvergunning

  • Pascal Maebe (OVAM): gebruiksrisico's op sites met bodemverontreiniging

  • Dirk Henckens (FOCOMIN vzw): procesbegeleiding duurzame ontwikkeling.

 

Deze masterclass gaat door op 15 maart van 9u30 tot 12u in Gent; locatie wordt medegedeeld na inschrijving. 

Beperkt aantal plaatsen !

Dit onderwerp heeft een ruimere context. Uitgaande van de quadrupple helix  benadering bij stadsprojecten is de inbreng van "civil society - users" niet evident ondermeer omdat de "users" niet eens bekend zijn. Tijdelijke invulling van een site is daarbij niet de enige, maar wel een goede hefboom voor de integratie van een nieuw project in een bestaand weefsel, "the civil society".