HERTOGENSITE IN LEUVEN

Van ziekenhuissite tot multifunctionele stadswijk

 

De ziekenhuissite tussen Kapucijnenvoer, Minderbroedersstraat en Brusselsestraat omhelst een gebied van meer dan 6 hectare. Vandaag is het nog een geïsoleerd amalgaam van gebouwen uit een ver en recent verleden. Maar stilaan transformeert Resiterra de site tot een duurzame wijk met een evenwichtige mix van woonvormen, cultuur en zorg. Een plek waar wonen, natuur en cultuur versmelten tot een geheel dat het verleden eert en de toekomst omarmt.

De versteende site krijgt een veelzijdige invulling die nieuwe bewoners en functies aantrekt. Om zo een dynamisch en betekenisvol stadsdeel te creëren met open ruimte, publiek groen en autoluw verkeer. En ook een titelrol voor de nu nog overwelfde Dijle-arm en restanten van de middeleeuwse stadsomwalling.

De nieuwe site respecteert en herbestemt waardevolle gebouwen, en verweeft ze in een nieuw binnenstedelijk ontwerp. Bovendien wordt de publieke ruimte flink opgewaardeerd met beeldbepalend collectief groen. De verloederde ziekenhuissite die in het teken stond van zorg transformeert zo in een multifunctionele hedendaagse stadswijk.

Locatie: Minderbroedersstraat, Kapucijnenvoer, Brusselsestraat te Leuven

Programma: 450 wooneenheden, woonzorgcentrum, welzijnstoren, museum, theaterzaal, commerciële ruimtes, kantoren, horeca

Oppervlakte projectsite: 6,8 ha