PROJECT DE OUDE GASFABRIEK IN LIER

PROJECT DE OUDE GASFABRIEK IN LIER 

MAAKT RUIMTE VOOR WONEN AAN HET WATER TE MIDDEN VAN PARKTUIN

In Lier realiseerde PSR (Partner in Site Reconversion | www.psr.eu) op het terrein van een voormalige gasfabriek en aangrenzende vijvers een residentiële herontwikkeling bestaande uit 4 bouwblokken. Dankzij een strategische samenwerking tussen publieke en private partners werden vele knelpunten (onroerend erfgoed, bodemverontreiniging, ligging in overstromingsgevoelig gebied, eigendomsversnippering, kwaliteitsvereisten Stad Lier, bekommernissen buurt) waardoor de site jarenlang onderbenut en verontreinigd bleef liggen, ontgrendeld. Deze brownfieldontwikkeling door PSR kwam tot stand in nauwe samenwerking met de milieudivisie Envisan NV, alsook met Jan De Nul NV die instond voor de volledige bouw en de aanleg van infrastructuur.

Locatie:                                      F. Peltzerstraat – Gaslei | BE 2500 Lier

Programma:                            134 appartementen en assistentiewoningen, 4 commerciële ruimtes

Opp. projectsite:                   42.000 m²

Status:                                       Gerealiseerd in 2016