PRIVACYBELEID en CONTACTGEGEVENS

 

Privacybeleid.

De Brownfield Foundation is een feitelijke vereniging waarvan de doelstellingen en de samenstelling van het bestuur opgenomen zijn in deze website. De Brownfield Foundation wordt organisatorisch ondersteund door FOCOMIN vzw met ondernemingsnummer 0693703814, tevens eigenaar van deze website; het doel van de FOCOMIN vzw is een forum te zijn waarbinnen partijen betrokken bij complexe investeringen, overleg kunnen voeren om door middel van project- en procesbegeleiding bij te dragen tot een accurate besluitvorming en tot socio-economisch rendabele realisaties.

 

De Brownfield Foundation verricht geen bewerkingen van persoonsgegevens op een geautomatiseerde of een gestructureerde manier.

 

Focomin vzw beperkt haar verrichtingen en gebruik van persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is voor de organisatie van de activiteiten van de Brownfield Foundation. De persoonsgegevens worden verzameld op basis van individuele gegevensuitwisseling met betrokkene of op basis van publiek toegankelijke media.

 

Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij in uitvoering van een dwingende overheidsbeschikking of onder de toepasselijke algemene voorwaarden

  • van de internetprovider voor de elektronische communicatie
  • van het boekhoudkantoor en van het financieel organisme (bank) bij deelname aan betalende activiteiten.

De namen van deze derden die allen onderhevig zijn aan het Belgische recht, worden geleverd bij verzoek via het contactformulier op deze website. Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa opgeslagen worden door deze derden.

 

De verzamelde gegevens zijn: voornaam, naam, (mobiel) telefoonnummer, als ook de naam van en het e-mailadres binnen de organisatie waarvoor betrokkene professioneel optreedt.

Bij deelname aan een betalende activiteit worden daaraan de noodzakelijk facturatiegegevens toegevoegd, zijnde het facturatieadres en bijhorend BTW- of ondernemingsnummer, als ook de historiek van de deelnames.

 

U kan ten allen tijde via het contactformulier op deze website vragen

  • naar het detail van de gegevens die bijgehouden worden
  • om uw gegevens te schrappen
  • om uw gegevens aan te passen.

Focomin vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van de door haar gebruikte persoonsgegevens.

 

Cookies worden op deze website niet gebruikt en gegevens die via het contactformulier verstrekt worden, zijn enkel beschikbaar voor de eigenaar van de wegbsite zijnde FOCOMIN vzw; FOCOMIN vzw beschikt hiervoor over de bevestiging van de webbuilder, zijnde JOUWWEB Torenallee 205617 BC EindhovenNederland.

 

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).