MISSIE

De BROWNFIELD FOUNDATION is een platform waarbinnen alle partijen betrokken bij de herontwikkeling van sites met complexe randvoorwaarden, overleg kunnen voeren over regelgeving, processen, technieken en best practices om aldus bij te dragen tot duurzame projecten door een accurate besluitvorming en socio-economisch-milieutechnische verantwoorde aanpak.

 

Met het oog daarop zal de BROWNFIELD FOUNDATION:

  • een overlegplatform zijn met private en publieke partijen
  • informatie verzamelen en verstrekken
  • netwerken uitbouwen
  • samenwerkingsverbanden aangaan met gelijkaardige organisaties in binnen- en buitenland.

 

 

Er wordt in elke geleding of activiteit gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van publieke partijen, private ondernemingen en experten. De private ondernemingen zijn vooral ontwikkelaars, promotoren en bouwbedrijven. Met experten worden onder meer planologen, architecten, bodemdeskundigen, juristen, financiële experten en procesbegeleiders bedoeld. Daarnaast wil de Brownfield Foundation een verkenner zijn naar systemen om de finale gebruiker te betrekken.

Klik op de figuur om te vergroten